Αυτοκίνητα σε σταθερές τιμές: 1061

Εμφάνιση μέχρη:: 204060
 
ID αυτοκινήτου: 3982217
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 2.0 TDI Sportback

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

   19.4.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    62,431km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982217    19.4.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    62,431km

 
ID αυτοκινήτου: 3982218
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback S tronic

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback S tronic

   25.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    64,030km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982218    25.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    64,030km

 
ID αυτοκινήτου: 3982258
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback DPF

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback DPF

   1.9.2012    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    53,375km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982258    1.9.2012    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    53,375km

 
ID αυτοκινήτου: 3982259
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean die.) quattro S t

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean die.) quattro S t

   1.8.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    73,693km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982259    1.8.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    73,693km

 
ID αυτοκινήτου: 3982281
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

   1.2.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    66,256km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982281    1.2.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    66,256km

 
ID αυτοκινήτου: 3982288
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean die.) quattro S t

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean die.) quattro S t

   28.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    75,213km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982288    28.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    75,213km

 
ID αυτοκινήτου: 3982289
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 1.8 TFSI Sportback S tronic

Audi A3 A3 1.8 TFSI Sportback S tronic

   2.4.2013    Βενζίνη    1798 cm ³    Αυτόματη    98,157km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982289    2.4.2013    Βενζίνη    1798 cm ³    Αυτόματη    98,157km

 
ID αυτοκινήτου: 3982413
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Cabrio (clean diesel)

Audi A3 A3 2.0 TDI Cabrio (clean diesel)

   30.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    46,687km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982413    30.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    46,687km

 
ID αυτοκινήτου: 3982414
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

   3.5.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    74,131km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982414    3.5.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    74,131km

 
ID αυτοκινήτου: 3982458
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

   8.4.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    115,552km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982458    8.4.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    115,552km

 
ID αυτοκινήτου: 3982459
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean diesel) S tronic

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean diesel) S tronic

   23.12.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    107,744km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982459    23.12.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    107,744km

 
ID αυτοκινήτου: 3982460
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean diesel)

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback (clean diesel)

   21.4.2015    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    124,623km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982460    21.4.2015    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    124,623km

 
ID αυτοκινήτου: 3982508
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback S tronic

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback S tronic

   22.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    106,732km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982508    22.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    106,732km

 
ID αυτοκινήτου: 3982617
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

Audi A3 A3 2.0 TDI Sportback

   8.7.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    68,599km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982617    8.7.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    68,599km

 
ID αυτοκινήτου: 3982286
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A3 A4 Avant 2.0 TDI DPF

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF

   1.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    43,405km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982286    1.4.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    43,405km

 
ID αυτοκινήτου: 3982295
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF multitronic

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF multitronic

   24.3.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    147,385km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982295    24.3.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    147,385km

 
ID αυτοκινήτου: 3982306
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF multitronic

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF multitronic

   7.3.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    65,865km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982306    7.3.2013    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    65,865km

 
ID αυτοκινήτου: 3982343
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF clean diesel quattro S t

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF clean diesel quattro S t

   8.4.2015    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    69,810km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982343    8.4.2015    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    69,810km

 
ID αυτοκινήτου: 3982410
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF

   21.2.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    96,064km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982410    21.2.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Εγχειρίδιο    96,064km

 
ID αυτοκινήτου: 3982411
Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμές
Τέλος:
2017-05-29 11:00

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF multitronic

Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI DPF multitronic

   19.2.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    142,876km

Κλειστοί πλειστηριασμοιΑυτοκίνητα σε σταθερές τιμέςID αυτοκινήτου: 3982411    19.2.2014    Πετρελεο    1968 cm ³    Αυτόματη    142,876km

Εμφάνιση μέχρη:: 204060